Auteurs

In het academiejaar 1999 - 2000 schreef ir. Davy Ottevaere de MSc thesis "Bodemfysische en bodemmechanische karakteristieken voor de bespeelbaarheid van voetbalterreinen". Zijn promotor op de Universiteit Gent was Em. Prof. Dr. Ir. Donald Gabriels. Het eindwerk voorgedragen tot het behalen van de graad van Bio-ingenieur in het Land- en Bosbeheer haalde een hoge score tijdens de verdediging voor de jury en resulteerde uiteindelijk in het opstellen van de Ganda Criteria.