Is zeezand of duinzand geschikt als zand om te mengen met de toplaag van een grasveld of om de drainsleuven op te vullen?

23/01/2020 - 09:59

Wij hebben ervaring met duinzand afkomstig van de duinen te Bredene aan de Belgische kust. Kwa korrelverdeling voldoet dit zand aan het eerste Ganda criterium.

Toch is enige voorzichtigheid geboden. Duinzand (en zeker zeezand) kan wel een hoeveelheid 'schelpjes' bevatten. Deze dienen best eerst te worden uitgezeefd. Daarenboven kan het zoutgehalte en ook de zuurtegraad (alkalisch) van het zand wat te hoog zijn. Geschikte meststoffen en een goede drainage van het grasveld kunnen aan dit euvel verhelpen. Een matige hoeveelheid kalk in de toplaag kan ook nog goed zijn voor de groei van het gras.

Let ook op dat je niet zomaar het zand van het strand of van de duinen kunt weghalen. Best eerst de toelating vragen aan de plaatselijke Dienst van de Kust voorleer aan de slag te gaan!

Heeft u ook een vraag?

Stel ze hier