Kunnen de Ganda Criteria ook toegepast worden voor de aanleg van een grastuin?

23/01/2020 - 09:56

Ja natuurlijk, en dan zeker het eerste Ganda criterium aangaande de korrelverdeling van de grond in de toplaag.

Wij kunnen alvast adviseren dat de toplaag ongeveer 90% zand (> 63µm) dient te bevatten. De gemiddelde korreldiameter van het zand ligt tussen 250 en 350 µm. Meestal dient het speelveld goed te worden bezand en het zand goed te worden gemengd in de toplaag.

Veel succes!

Heeft u ook een vraag?

Stel ze hier