TerraCottem bvba

TerraCottem bvba deed (en doet nog steeds) veel onderzoek naar de fysische bodemverbetering van gras(sport)velden, wat o.a leidde tot de ontwikkeling van de TerraCottem Turf bodemverbeteraar. Het product is een bodemverbeterend middel, speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van de grasmat te verbeteren. Het werd ontworpen om de water- en nutriëntenretentie van de bodem te verhogen, de boven- en ondergrondse grasontwikkeling te bevorderen en de irrigatiebehoefte tot 50% te verlagen.

Hoewel met recht en reden hoe langer hoe meer geopteerd wordt om op zandige toplagen te spelen, zijn er ook een aantal beperkingen aan:

  • een (te) lage waterretentie,
  • geen structuur en
  • een(te) lage CEC (cation exchange capacity of kationenuitwisselingscapaciteit).

Door inwerking van de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie zijn deze beperkingen meteen verleden tijd en zijn een snellere grasontwikkeling, een verbeterde grasplant- en wortelgroei en een merkbare verhoging in kwaliteit van het gazon een meetbaar feit.

TerraCottem Turf bodemverbeteraar
TerraCottem Turf bodemverbeteraar: uitstekende beworteling
TerraCottem Turf bodemverbeteraar: sterke grasmat.

Voor sterker, fitter gras en een succesvolle grasmat...

www.terracottem.com