Studie- & demodag: Pesticidenvrij beheer van sport- en recreatieparken

22/04/2016 - 15:43

Woensdag 18 mei 2016 | Sportpark 'De Schorre' | Oostende

Sinds 1 januari 2015 moeten alle steden en gemeenten het openbaar domein pesticidenvrij beheren. Ook beheerders van sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speeltuinen
vallen onder deze wetgeving.

Omdat het beheer zonder pesticiden een hele uitdaging is, laten we u kennismaken met de aanpak van het stadsbestuur van Oostende in sportpark 'De Schorre'. Het sportpark wordt al meer dan 5 jaar quasi pesticidenvrij beheerd. Het pesticidenvrij beheer in ‘De Schorre’ is mogelijk door de intense samenwerking tussen de sport- en groendienst, de sportclubs en de groenaannemer. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect. Zo werden er strenge regels opgelegd wat betreft de bespelingsdruk. Het resultaat is dat de velden goed bespeelbaar blijven en dat de groendienst op het einde van het seizoen niet geconfronteerd wordt met hoge kosten voor heraanleg (of regeneratie). Door de goede conditie van de grasmat krijgen onkruiden geen kans om de kop op te steken.

De studie- en demodag start met de algehele beleidsvisie inzake het pesicidenvrij beheer van het openbaar domein. Vervolgens schenken we aandacht aan de relaties en concrete afspraken tussen alle betrokken partijen. Door de opbouw van goede contacten tussen de verschillende partijen is er wederzijds respect gegroeid rond de centrale bekommernis: 'De grond van de zaak is de grond'. Alle technische aspecten van aanleg, beheer en regeneratie komen in detail aan bod. Na de middag gaan we het terrein op om aan de hand van verschillende demo's te zien hoe zowel grassportvelden, kunstgrasvelden als halfverhardingen pesticidenvrij worden beheerd. Diverse thermische onkruidbestrijdingstechnieken komen aan bod evenals technieken van regeneratie.

Deze studiedag is een ideale gelegenheid om verantwoordelijken van groen- en sportdiensten en de sportclubs samen te brengen.

Inschrijven tot 9 mei 2016

Online inschrijven