Ganda-criteria voor voetbalvelden

29/04/2016 - 09:09

Nieuw artikel over de Ganda - criteria in het 2016(2) nummer van Groencontact !

De bespeelbaarheid van een voetbalveld is een moeilijke problematiek. Voetbal wordt immers gespeeld in een seizoen waarin het gras nauwelijks groeit (té koud, te weinig licht) én er bovendien een overschot is aan neerslagwater (veel neerslag, geringe evapotranspiratie). De vraag stelt zich dan telkens weer: wanneer is een veld onbespeelbaar? Indien er geen gras aanwezig is? Indien er plasvorming is? Op wedstrijddagen kan een wedstrijd afgelast worden door de scheidsrechter (zie kader ‘uit het reglement van de KBVB’), maar vaak spelen andere belangen mee dan de staat van het veld zelf. Op weekdagen ligt de bal vooral in het kamp van de clubs. Als er getraind wordt bij slechte weersomstandigheden kunnen de velden permanent beschadigd worden. Wat er ook van zij, om voetbal te kunnen spelen op een grasmat moeten de bodemfysische en bodemmechanische karakteristieken van de toplaag perfect zijn.

Normen voor aanleg en renovatie van grassportvelden raken meer en meer ingeburgerd.

Lees het ganse artikel hier