Bodemverbeteraars verhogen de kwaliteit van de zandige toplaag van een voetbalveld

02/05/2017 - 16:26

... een screening door laboratoriumtesten!

Bio-ingenieur Lennert Nachtergaele (UGent) onderzocht in zijn masterproef, welke bodemverbeteraars geschikt kunnen zijn om de kwaliteit van een zandige toplaag te verhogen, om aldus de fysische en chemische eigenschappen ervan te verbeteren.

Auteurs:

  • Lennert Nachtergaele,
  • Wim Cornelis,
  • Davy Ottevaere,
  • Donald Gabriels
    (Vakgroep Bodembeheer Universiteit Gent, België)

Wenst u meer info over deze studie of het gebruik van bodemverbeteraars in sportvelden?

Contacteer ons hier